top of page

Aktiv Naturvård (2022)

22min   |   Skogsstyrelsen   |  

En film från Skogsstyrelsen 2022 som inspirerar till naturvårdande skötsel. Det handlar om att höja kvaliteten på den naturvård som ändå lämnas. Med enkla åtgärder kan mer död ved och en mer variationsrik skog skapas, till nytta för skogens arter.

Aktiv naturvård OLD
Spela video
bottom of page