top of page

Beijerlaboratoriet för husdjursforskning vid SLU (2021)

6 min   |   SLU   |  svenska  I Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap I Beijerstiftelsen

Välkommen till Lövsta forskningsstation utanför Uppsala, där forskarna Sigrid Agenäs och Lars Rönnegård tittar på hur vi kan få friskare, gladare, och därigenom klimatsmartare kor genom att kombinera big data, genetik och beteendevetenskap. Satsningen är ett av flera Beijerlab, finansierade genom Beijerstiftelsen. Anders Wall och Cecilia Wikström berättar om varför stiftelsen stöttar SLU och denna typ av forskning.

Beijerlaboratoriet för husdjursforskning vid SLU
Spela video
bottom of page