top of page

Lövskog (2023)

7 min   |   Skogforsk   |  svenska  

Intresset för lövskog ökar i skogsbruket, inte minst med tanke på fördelarna med riksspridning. I den här filmen från Skogforsk får du en inblick i möjligheterna med fler lövträd i skogsbruket.

Om lövskog
Spela video
bottom of page