top of page

Skogen och vattnet (2018)

14 min   |   SLU   |  svenska  I engelska FutureForest I #vimåsteprataomskogen

Rent vatten är viktigt för människor och djur. I det brukade skogslandskapet krävs bättre skydd av de små bäckarna som är själva kapillärerna i landskapet. Smartare metoder för att undvika körskador och bättre kantzoner längs vatten är frågor som forskarna nu inriktar sig på.

Skogen och vattnet (svensk text)
Spela video
bottom of page